Search
What are you looking for?
Start main content

Frontline Stories

Frontline Stories

https://www.med.cuhk.edu.hk/covid-19/hear-from-our-frontline-staff/story-5-dr-cheung
https://www.med.cuhk.edu.hk/covid-19/hear-from-our-frontline-staff/story-5-dr-cheung
Dr Carmen CHEUNG
有需要我嘅地方,我就會想去。


隔離病房內,張嘉雯醫生(Carmen)正為一位懷疑感染新型肺炎的60多歲男病人檢查,她認得眼前的是她在血液科跟進兩年的那位急性白血病病人,但心想穿上全套防護裝備的自己只餘下一雙眼睛讓病人看得見,「佢都應該唔認得我啦。」突然,就在她把病情解釋完畢之際,那位病人問她:「咦?點解你喺度嘅,你唔係喺我哋個日間病房咩?」這樣簡單一個問題,卻叫Carmen份外感動,「其實我哋用心去照顧病人嘅時候,佢地係會知道,即使我已經係全身保護裝備,佢都會認得我。」

 

與這位病人「重遇」,是Carmen在Dirty Team工作以來最深刻的一刻。後來這病人證實並非感染新型冠狀病毒,被安排送到普通病房留醫,臨行前他回頭問Carmen:「落去係咪你睇返我呀?」Carmen感受到這問題當中對她的肯定,「嗰一刻我其實好開心嘅,因為佢肯定咗我之前一段時間對佢嘅照顧。」

Dr Carmen CHEUNG

但這一幕,也是Carmen最後一次與這位病人相遇。她後來翻查紀錄,才知道這病人因本身的疾病加上肺炎經已過身…

Carmen在Dirty Team內,明白到病人需要的是醫護人員用心照顧,團隊需要的是各人虛心合作,讓她確定自己的信念,「有需要我嘅地方,我就會想加入幫手。」這也是她初中時看到醫護人員奮力對抗沙士疫情後,立志行醫的初心。

Dr Carmen CHEUNG

內科及藥物治療科專科醫生 張嘉雯 (MBChB 2011)